МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ

На рейде: 8
Под обработкой: 17

virusship-handling-ruhandling-railway-transport-rue-procurement-uspa-ru

РАЗДЕЛЫ

agency-company-rus

Investment

resolution-rus

anti-corruption-rus

comment-rus

procurement-rus

monitor-rus

recommendation-rus

Порт в социальных сетях

 

n-an-an-an-a

Авторизация

archival-photos-rus

Порядок и график проведения личного приема граждан в ОФ ГП "АМПУ"

Порядок та графік

особистого прийому громадян керівництвом Одеської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України»

 

Посада, П.І.Б.

Час прийому

Місце прийому

Начальник ОФ ДП «АМПУ»

Соколов Михайло Юрійович

3-й четвер місяця,

З 14:30 до 17:00

м. Одеса,

Митна площа, 1

 

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Одеській філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ДАЛІ – ОФ ДП «АМПУ»).

 

2. Особистий прийом громадян проводиться у залі засідання у дні та час, які визначені Графіком особистого прийому громадян.

 

3. У разі відсутності у визначений час начальника ОФ ДП «АМПУ» або його заступників особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи.

 

4. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», ветеранів праці, заслужених працівників транспорту та почесних працівників морського та річкового транспорту проводиться позачергово.

 

5. Інформація про Порядок і Графік особистого прийому громадян керівництвом ОФ ДП «АМПУ» розміщується на офіційному веб-сайті та на видних для огляду місцях у приміщеннях підприємства.

 

6. Відповідальні особи за ведення обліку особистого прийому громадян проводять попередній запис на прийом до начальника ОФ ДП «АМПУ» та його заступників. При цьому громадянин має право прийти на особистий прийом безпосередньо, згідно  черги, за наявності вільного часу у Графіку.

 

7. Для запису на особистий прийом громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує  його особу.

    Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

 

8. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання  громадянина,  зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів влади він звертався і яке було прийняте рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції  яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що додаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

 

9. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені у встановленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається

 

10. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

 

11. Звернення  громадян на особистому прийомі реєструється відповідно до Інструкції з діловодства за зверненням громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348.

 

12. Розгляд звернень громадян здійснюється в терміни, встановлені діючим законодавством України.

 

13. Діловодством за пропозиціями, заявами і скаргами громадян ведеться окремо від інших форм ведення діловодства.

 

14. В ОФ ДП «АМПУ» ведеться журнальна форма обліку особистого прийому громадян, якою передбачено внесення наступних даних:

- дата прийому;

- прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка проводить прийом;

- прізвище, ім’я, по батькові, адреса, місце роботи, категорія (соціальний стан) заявника;

- порушені питання – короткий зміст звернення;

- кому доручено розгляд, зміст доручення;

- термін виконання;

- наслідки розгляду;

- дата направлення відповідні заявнику;

- прізвище, ім’я, по батькові особи, відповідальної за ведення журналу обліку.

 

15. Письмової пропозиції, заява і скарги, подані на особистому прийомі, підлягають централізованій реєстрації відповідно до нормативних актів з діловодства.